Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu

2017-01-10

Program wychowawczy

2016-10-11

Redakcja strony podmiotowej

2015-09-11

DANE PODMIOTU

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBICZU GÓRNYM

Gmina:              Lubicz

Powiat:             toruński

Województwo:   kujawsko-pomorskie

 

adres: 87-162 Lubicz, ul. Piaskowa 23

telefon: 56-6785200

 

REDAKCJA STRONY PODMIOTOWEJ


adres: 87-162 Lubicz, u. Piaskowa 23

redaktor strony BIP: Joanna Ardanowska, te./fax. 56-6785200

Dane podstawowe SP w Lubiczu Górnym

2015-09-11

Dane podstawowe ZS1

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym.

ul. Piaskowa 23

87-162 Lubicz

 

Telefony:
tel: +48 56 678 52 00
fax: +48 56 678 52 00

 

Organ Prowadzący:
Gmina Lubicz

 

Typ:
publiczna szkoła podstawowa, publiczne gimnazjum.

 

NIP: 879 23 25 494
REGON: 000267803

Konta bankowe:
Konto Środków własnych:
Konto Rady Rodziców:

 

Powołanie:
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym przekszałcona w 8-letnią szkołę podstawową z Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza kościuszki w Lubiczu na mocy uchwały Rady Gminy Lubicz nr XXXII/396/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

Struktura organizacyjna

2015-09-11

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym:

  • 8-letnia szkoła podstawowa
  • oddziały gimnazjalne do czasu ich wygaśnięcia

 W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym działają następujące organy:

  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Uczniowski
  • Dyrektor

 

Dyrektor Szkoły:

Joanna Ardanowska
tel: 56 678 52 00

fax:  00 000 00 00

 

Wicedyrektorzy:
Marlena Szamska-Kuczwalska - wicedyrektor szkoły podstawowej klasy V-VII i odziały gimnazjalne
Dorota Drozdowska             - wicedyrektor szkoły podstaowej klasy I-IV i oddziały przedszkolne

 

Specjalista ds. administracji:
Elżbieta Puszakowska

Sekretarz Szkoły:
Eliza Tabor-Będlin

Wsparcie pedagogiczno-dydaktyczne

Pedagodzy szkolni:
Anna Jankowska - klasy VI-VII i oddziały gimnazjalne

Lidia Lądowska - klasy I-V

 

Biblioteka szkolna:

Joanna Kulas

Renata Pietkiewicz

Mariola Kordowska

Gabinet lekarski:

Sylwia Kotewicz - pielęgniarka

Obsługa administracyjna szkoły

Kierownik gospodarczy:
Justyna Sowińska

Intendent:
Iwona Pokorzyńska

 

Księgowość:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli
Danuta Kopeć - główna księgowa